Aktualności

Zajęcia Joga na stres - odwołane (04/02/2019)

 W dniu dzisiejszym niestety zajęcia z jogi nie odbędą się. Zapraszamy za...

 

Zajęcia FITciąża i FITmama (20/01/2019)

 Zajęcia FITciąża i FITmama teraz tylko dwa razy w... więcej...

 

Zapraszamy na zajęcia "FitMama" (09/11/2016)

Zapraszamy na zajęcia w: Poniedziałki, środy oraz piątki o godz.... więcej...

 

Regulamin klubu Pro-Active Fitness

 • Każdy powinien zapoznać się z regulaminem (dostępnym w recepcji klubu lub na stronie
  www.pro-active.com.pl).
 • Podstawą do korzystania z zajęć jest posiadanie karnetu lub wykupienie pojedynczego wejścia na zajęcia.
 • Posiadacze karty MULTISPORT "Benefit systems", FITPROFIT, FITSPORT mogą korzystać na terenie klubu z zajęć fitness,tanecznych, jogi. Zobowiązani są do okazania dowodu osobistego wraz z kartą oraz do podpisania się na formularzu, dostępnym w recepcji.
 • Osoby korzystające z zajęć oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 • Osoby niepełnoletnie (poniżej 15 roku życia) mogą korzystać z zajęć za wiedzą i pisemną zgodą opiekunów.
 • Karnet można zawiesić na okres nie dłuższy niż 1 tydzień. Zawieszenie należy zgłosić telefonicznie lub w recepcji. Nie można wstrzymać karnetu wstecz po upływie jego ważności.
 • Karnet należy wykorzystać w ramach jego ważności (od daty zakupu do daty jego zakończenia). Można odrobić zajęcia w zakresie ważności karnetu na innych zajęciach wchodzących w zakres określonego karnetu.
 • Na zajęcia obowiązują zapisy w rececpji klubu. Zapisów można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr 609 890 540.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
 • Klient Klubu, który wykupił karnet otrzymuje od Klubu kartę plastikową, którą należy okazać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do Klubu . Osoby nie posiadające Karty mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu.
 • Karnety są imienne, przypisane do określonej osoby. Istnieje możliwość wykupienia karnetu "rodzinnego" - dotyczy osób blisko spokrewnionych.
 • Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej.
 • Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 • Osoby posiadające klubową kartę stałego klienta upoważnione są do 10% zniżki na wszystkie zajęcia oraz pozostałe usługi dostępne w ramach cennika Pro-Active fitness.
 • Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązana jest ćwiczyć w stroju sportowym wygodnym i zapewniającym bezpieczeństwo.
 • Instruktor ma prawo odmówić wstępu na zajęcia osobą nie posiadającym odpowiedniego obuwia sportowego.
 • Pro-Active fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz innych miejscach na terenie klubu.

 

Postanowienia końcowe:
    1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie drogą e-mail lub bezpośrednio właścicielowi klubu.
    2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren klubu.
    3. Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
   

Uwaga: GRUPĘ TWORZĄ: SALA A MINIMUM 5 OSÓB , SALA B MINIMUM 3 OSOBY
 

 

Karta Fit-Profit      Karta Fit-Sport      Karta Benefit Systems     Multikarta Ok System     Sport Park
Body Art      Open Mind      Fuji San     Fabryka Siły Jestem FIT Dieta.PL